بسم الله الرحمن الرحیم

سالگرد شبکۀ اخبار آزاد و نحوۀ فعالیت آن

درست یک سال پیش (اول بهار ۱۳۸۵) شبکۀ اخبار آزاد، فعالیت خود را آغاز نمود، فعالیتی که قرار بود واقعا آزاد باشد و بدون تبعیض و محدودیت، اخبار و مطالب و مواضع مختلف را منتشر نماید. ما معتقدیم که به این صل و محتوای اعلانیۀ شبکۀ اخبار آزاد پایبند و ملتزم بوده ایم و بدون تبعیض و محدودیت، آنچه برای شبکۀ اخبار آزاد آمده منتشر کرده ایم.

لازم به ذکر است که آنچه در شبکۀ اخبار آزاد منتشر شده است سه بخش است: بخشی از آن عبارت از اخبار و مقالات و مطالب واصله و ارسال شده است، بخشی که بدون تبعیض و محدودیت، منتشر شده، به استثنای معدود مطالبی که فضای فحش و تهمت علیه دیگـران بر آن غلبه داشته است. بخشی دیگـر عبارت از اخبار و مطـالب انتخـاب شده است، البته با متن و ادبیـات خودشان. لکـن با توجـه به مـاهیـت ومحتوای استبدادی واستعماری اکثر منابع خبری، وهمچنین بنابرادبیات استبدادی و استعماری شان، از نظر خود شبکه هم زیاد رضایتبخش نیستند، اما با وجود آن، سعی شده در این بخش، اخبار و مطالبی منتشر شود که به واقعیت نزدیکتر باشند و حتی المقدور در حوزۀ تمنیات استبداد و استعمار واقع نشوند. و بخش سوم عبارت ازنقدهای کوتاهی است که بر اخبار ومطالب مختلف وخاصتا بر اخبار وموضوعات استبدادی استعماری وارد میشود، و طبعا این نقدها ، هم موضع گیری شبکۀ اخبار آزاد را منعکس میکنند و هم اینکه میتواندد روشنگر باشند.

اما در رابطه با میزان استقبال از این شبکۀ خبری باید گفت: بیشتر احزاب و سازمانها و تعداد زیادی ازشخصیتهای مستقل وصاحب موضع، ونیزمقاله نویسان، با اخبار آزاد مراسله نموده اند. هر چند امروزه متاسفانه کمتر چیزی مورد استقبال گرم واقع میشود (البته امروزه که هیچ، درگذشته نیز چنین بوده، وهمینست که متاسفانه در بلاد ما کمتر چیزی تا حال نتواسته بجای خودش برسد!). اینست که دراین فضا و در این آوارگی و در زیر سلطۀ استبداد ولایت مطلقه و استقلال ستیزی استعمارگران غربی میتوان گفت که استقبال انجام گرفته خوب و در حد انتظار بوده، و همچنین متناسب با گــرم و ســرد شدن بازار سیاست و فراز و نشیب امیــد به آزادی، این استقبال نیز  کم و زیاد شده است.

 در پایان و در این سالگرد، خوب است در رابطه با نحوۀ ارسال اخبار، مقالات، و مواضع نیز روی نکته ای تاکید نماییم وآن اینکه: همۀ آنهایی که با شبکۀ اخبار آزاد مراسله میکنند و اخبار و مقالات و مواضع  برایش ارسال میدارند، باید توجه نمایند که شبکۀ اخبار آزاد فقط در برابر آنچه مستقیما برای شبکه ارسال میشود، موظف و مسئول است، اما خــارج از آن، مختــار بوده و بصـورت گـزینشی عمـل میکنـد. همچنین با توجه به اینکه همۀ مطالب ارسالی برای پخش و انتشار نیست، در نتیجه لازم است که همراه اخبار و مواضع و مقالات ارسالی، عبارت جهت انتشار در اخبار آزاد قید شود. البته این مسئله هم قابل ذکر است که اخبار و مقالات و مواضع باید جدید باشند ، واین شبکه از انتشار مطالب گذشته معذور است، مگر اینکه چیزی به عنوان سند ارائه شود.

 با تبریک نوروز بهاری و تجدید حیات و شکوفایی و برپایی قیامت ارضی و با امیــد به اینکــه سال ۸۶ سالی گرم و پر استقبال باشد. مرگ بر استبداد، مــرگ بر نظام ولایت مطلقه، مــرگ بـر استعمار و استعمارگران، برقـراربـاد آزادی و استقـلال ملل، پیش بسـوی آزادی و مردمسالاری و کثرتگرایی.

 

شبکۀ اخبار آزاد ۲ ربیع الاول ۱۴۲۸ ۲۹ اسفند ۱۳۸۵

عنوان اینترنتی شبکۀ اخبار آزاد : www.akhbareazad.com

ایمیــل شبکـــۀ اخبـــار آزاد : [email protected]