فهرست رشوه پرداز ترین کشورهای جهان منتشر شد - بی بی سی

فهرست رشوه پرداز ترین کشورها در مبادلات بین المللی منتشر شده است.

سازمان شفافیت بین المللی، که در زمینه بررسی فساد مالی در سطح جهانی فعالیت دارد، گزارش سالانه خود حاوی شاخص رشوه پردازی در بیست و دو کشور جهان را انتشار داده که براساس گرایش بازرگانان و شرکت ها در کشورهای مورد بررسی برای پرداخت رشوه در معاملات بین المللی محاسبه شده است.

در این گزارش کشورهای عمده از نظر مبادلات خارجی مورد مطالعه قرار گرفته اند که شامل کشورهای ثروتمند جهان در کنار چند کشور در حال توسعه است.

برای محاسبه شاخص رشوه پردازی، از چند هزار مدیر شرکت های تجاری و بازرگانان در کشورهای مختلف خواسته شده است تا طرف های تجاری خود از کشورهای مورد مطالعه را از نظر آمادگی آنان برای پرداخت رشوه طبقه بندی کنند.

براساس تجزیه و تحلیل نتایج این نظرخواهی، به بیست و دو کشور مورد مطالعه امتیازاتی از صفر تا ده داده شده که امتیاز کمتر به منزله تمایل بیشتر به رشوه پردازی است.

در گزارش شاخص رشوه پردازی برای سال 2008، کشورهای بلژیک، کانادا، هلند، سوئیس، آلمان، ژاپن و بریتانیا از نظر خودداری مدیران موسسات بازرگانی در پرداخت رشوه به طرف های خارجی رده های اول تا هفتم را به خود اختصاص داده اند.

در مقابل، بازرگانان و مدیران شرکت های ایتالیایی، برزیلی، هندی، مکزیکی، چینی و روسی برای پیشبرد هدف های خود در خارج، بیش از سایرین آمادگی پرداخت رشوه به طرف مقابل را داشته اند.

در این گزارش، ایالات متحده رده نهم را، نزدیک به سنگاپور و فرانسه در اختیار گرفته است.

از نظر زمینه های فعالیت اقتصادی، بخش نفت و معادن، طرح های زیربنایی و ساختمان و مسکن بیش از سایر بخش ها در معرض رشوه خواری قرار دارند و مقاطه کاران کشورهای مورد بررسی برای کسب قرارداد در این بخش ها، به سادگی به پرداخت رشوه به طرف مقابل و همچنین تاثیرگذاری بر مقامات دولتی کشور میزبان مبادرت ورزیده اند.

براساس این گزارش، بخش بانکی و مالی از نظر رشوه خواری از جمله سالمترین بخش ها محسوب می شود.

رواج رشوه در معاملات خارجی

در عین حال، نکته قابل توجه در این گزارش این است که اختلاف بین "سالمترین" و "فاسدترین" کشورها از نظر امتیازاتی که کسب کرده اند چندان زیاد نیست.

در واقع، بلژیک - سالمترین کشور در این جدول - 8.8 امتیاز به دست آورده در حالیکه روسیه - رشوه پردازترین کشور - 5.9 امتیاز کسب کرده است.

به گفته یکی از تهیه کنندگان این گزارش، نزدیک بودن امتیاز کشورهای مورد مطالعه به یکدیگر نشان می دهد که توسل شرکت ها به رشوه دادن در معاملات خارجی کمابیش در همه کشورها رواج داشته است.

تمامی بیست و دو کشور مورد مطالعه، به استثنای روسیه، هند، سنگاپور، چین، هنگ کنگ و تایوان از امضا کنندگان توافقنامه مبارزه با رشوه خواری تهیه شده توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هستند اما به نظر می رسد که بسیاری از بازرگانان و مدیران صنایع این کشورها از وجود چنین توافقنامه ای آگاهی ندارند.

سازمان شفافیت بین المللی در سال 1993 به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی در آلمان آغاز به کار کرد و هدف خود را تلاش برای مبارزه با فساد در کشورهای مختلف جهان اعلام کرد.

این سازمان از سال 1995 تا کنون، هر سال گزارشی را در مورد میزان رواج فساد اداری و سیاسی در کشورهای مختلف جهان منتشر می کند که شامل جدول طبقه بندی این کشورها بر اساس "شاخص استنباط فساد" است.

در سال های اخیر، این شاخص با اتکای به نظرخواهی از کارشناسان و متخصصان محاسبه می شود و در گزارش سال 2008، دانمارک به عنوان سالمترین کشور در جهان رده اول و سومالی به عنوان فاسدترین کشور در رده 180 قرار گرفتند.

در این جدول، ایران رده 141، افغانستان رده 176 و تاجیکستان رده 151 را به خود اختصاص دادند.