12:06 گرينويچ - پنج شنبه 02 اکتبر 2008 - 11 مهر 1387 - بی بی سی

منع فعالیت شاهدان یهوه در تاجیکستان

فعالیت سازمان مسیحی"شاهدان یهوه" در تاجیکستان ممنوع اعلام شده است.

طبق اطلاع مرکز مطبوعات کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، اخیرا دادگاه نظامی شهر دوشنبه درباره منع فعالیت این سازمان در قلمرو کشور حکمی صادر کرده است.

این منبع می گوید که در اوایل ماه سپتامبر مسئولان این سازمان علیه نهادهای امنیتی، گمرک و وزارت فرهنگ تاجیکستان به این دادگاه شکایت برده بودند.

سازمان "شاهدان یهوه" ادعا کرده بود که ماموران امنیتی به طور غیرقانونی از آنها 500 هزار نسخه ادبیات مسیحی را مصادره کرده اند.

مسئولان این سازمان قصد داشته اند این مقدار ادبیات مذهبی را در میان ساکنان تاجیکستان توزیع کنند. ولی مسئولان بخش ادیان وزارت فرهنگ تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی اظهار داشتند که تعداد پیروان این سازمان اندک است و واردات این مقدار ادبیات غیرقابل توجیه است.

به گفته منابع کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، به سازمان "شاهدان یهوه" در گذشته مکررا در باره نقض قانون در باره فعالیت سازمانهای مذهبی و اتحادیه های اجتماعی هشدار داده شده بود.

همچنین در ماه ژوئیه سال جاری فعالیت این سازمان برای سه ماه متوقف شده بود. گذشته از این، وزارت فرهنگ تاجیکستان پیشنهاد کرد که فعالیت این سازمان کاملا منع کرده شود.

به این دلیل، دادگاه نظامی شهر دوشنبه تصمیم گرفته است، فعالیت"شاهدان یهوه" در قلمرو تاجیکستان را ممنوع سازد.

ضمنا، نمایندگی سازمان بین المللی مسیحی "شاهدان یهوه" در تاجیکستان در سال 1997 ثبت نام شد. تعداد پیروان این فرقه مسیحی در تاجیکستان رسما اعلام نشده است. مسئولان "شاهدان یهوه" در تاجیکستان همواره از صحبت با خبرنگاران خودداری می کنند.

این در حالیست که موضوع تقویت فعالیت سازمانهای مسیحی در تاجیکستان باعث نگرانی سازمانهای اسلامی در تاجیکستان شده است. طبق اطلاع منابع وزارت فرهنگ تاجیکستان، حالا در این کشور 85 سازمان مذهبی، عمدتا مسیحی به طور رسمی فعالیت می کنند.

به گفته صاحب نظران، سازمانهای مسیحی عمدتا به تبلیغ تعلیمات مذهبی خود در میان مسلمانان مشغولند و با استفاده از منابع مالی غنی در این زمینه تا اندازه ای موفق شده اند.

به گفته اکبر توره جان زاده، وکیل پارلمان و از چهره های سرشناس مذهبی در تاجیکستان، در چند سال اخیر حدود 180 هزار تن از مسلمانان در این کشور به مسیحیت گراییده اند.