15:27 گرينويچ - سه شنبه 26 اوت 2008 - 05 شهریور 1387 - بی بی سی

آمار سازمان ملل از تلفات حمله هوایی هرات

سازمان ملل متحد می گوید شواهد متقاعد کننده ای نشان می دهد که حدود نود تن، در عملیات هفته گذشته نیروهای تحت فرمان آمریکا در غرب افغانستان کشته شده اند.

این سازمان می گوید بیشتر قربانیان حمله هوایی هفته گذشته به روستای عزیزآباد در جنوب ولایت هرات را، زنان و کودکان تشکیل می داده اند.

کای آیده فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد به افغانستان گفت این نتایج، بر اساس مشاهدات شاهدان عینی حمله هوایی عزیزآباد بدست آمده است.

دولت افغانستان نیز می گوید نزدیک به نود نفر در این حمله کشته شده اند. اما نیروهای ائتلاف، این آمار و ارقام را رد می کنند.

ناتن پری (Nathan Perry) سخنگوی نیروهای ائتلاف تحت فرمان آمریکا گفت در حمله هوایی آنها به روستای عزیز آباد ولسوالی شیندند هرات، پنج غیرنظامی - دو زن و یک کودک - کشته شده اند.

روز دوشنبه، شورای وزیران افغانستان خواهان تجدید نظر در عملکرد و اختیارات نیروهای بین المللی حاضر در این کشور شد.

دولت افغانستان همچنین خواهان پایان یافتن حملات هوایی نیروهای ائتلاف شده است.

شورای وزیران افغانستان با انتشار اعلامیه ای، بمباران روستای عزیزآباد در جنوب هرات توسط نیروهای ائتلاف تحت فرمان آمریکا را "خودسرانه" خوانده و آن را به شدت محکوم کرده است.

کابینه افغانستان به وزارتهای دفاع و خارجه این کشور ماموریت داده است که گفتگوهای "جدی" را بر اساس "حق حاکمیت ملی" این کشور با نیروهای بین المللی آغاز کنند.

شورای وزیران تاکید کرده است که حضور جامعه جهانی در افغانستان باید "مجدداً براساس توافق متقابل" سازمان داده شود.

همچنین در اعلامیه شورای وزیران آمده است که صلاحیت های نیروهای بین المللی در افغانستان بر پایه "توافقات متقابل، قوانین بین المللی و قوانین افغانستان" تنظیم شود.