07:58 گرينويچ - شنبه 24 مارس 2007 - 04 فروردین 1386 - بی بی سی

پنجاهمين سالگرد تاسيس اتحاديه اروپا

در حالی که اتحاديه اروپا پنجاهمين سالگرد تاسيس خود را جشن می گيرد، بالاترين مقام آن گفته است بايد برای نيم قرن آينده در فکر ايده های تازه بود.

خوزه مانوئل باروسو، رييس کميسيون اروپا به سناتورهای ايتاليايی گفت بايد مردم را متقاعد کرد که اتحاديه اروپا بهترين پاسخ به چالش هايی چون جهانی سازی و تغيير آب و هواست.

رهبران بيست و هفت کشور عضو اتحاديه اروپا برای جشن های پنجاهمين سالگرد تاسيس اين اتحاديه در شهر برلين جمع می شوند.

اين رهبران در اين اجلاس با صدور بيانيه ای تحت عنوان بيانيه برلين، بر دستاوردهای اتحاديه اروپا در زمينه صلح و پيشرفت تاکيد خواهند کرد.

اما در اين بيانيه اشاره صريحی به موضوعات بحث انگيزی چون گسترش بيشتر اتحاديه اروپا (از جمله عضويت ترکيه و کشورهای حوزه بالکان) و قانون اساسی اين اتحاديه نمی شود. قانون اساسی اتحاديه اروپا در سال 2005 در کشورهای فرانسه و هلند به همه پرسی گذاشته شد اما مردم اين دو کشور آن را رد کردند و از آن زمان، همچنان در بن بست مانده است.

اما آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، تصميم دارد در نطق افتتاحيه اين جشن ها، مجددا موضوع قانون اساسی را مطرح کند.