13:25 گرينويچ - يکشنبه 25 مارس 2007 - 05 فروردین 1386 - بی بی سی

دويستمين سالگرد لغو برده داری

روز يکشنبه، 25 مارس، در نقاط مختلف جهان مراسم دويستمين سالگرد لغو برده داری توسط پارلمان بريتانيا برپاست.

تخمين زده می شود که از قرن پانزدهم تا نوزدهم ميلادی بالغ بر دوازده ميليون آفريقايی تبار وادار شدند که همرا با کشتی های اروپايی از اقيانوس اطلس عبور کنند؛ بيشتر آنها به مالکان مزارع نيشکر در کشورهای آمريکای جنوبی فروخته شدند.

در جريان دو قرن و نيم تجارت برده، آنهايی که از اين سفر طاقت فرسا جان سالم بدر می بردند در ابتدا وادار می شدند که نام، مذهب و فرهنگ خود را کنار بگذارند و هر گونه نشانی از مقاومت از سوی آنها نيز با برخورد شديد جسمانی و روانی برده داران روبرو می شد.

روز يکشنبه (25 مارس)، مراسم دويستمين سالگرد لغو برده داری از سوی بريتانيا در کشورهای مختلف آفريقايی از جمله غنا برگزار شده است.

دويست سال پيش غنا يکی از مراکز اصلی تجارت برده بود و امروز شماری از نوادگان بردگان همراه با سياستمداران آفريقايی و اولين وزير سياه پوست بريتانيايی اين کشور، در اين مراسم شرکت کرده اند.

در اين مراسم قرار است پيام تونی بلر، نخست وزير بريتانيا، پخش شود. گروه های مختلف از تونی بلر خواسته اند تا به خاطر نقش بريتانيا در تاريخ برده داری عذرخواهی کند.

عذرخواهی

دويست سال پيش پارلمان بريتانيا، که در آن زمان امپراطوری بود، برده داری را ملغی اعلام کرد. در حالی که در نقاط مختلف جهان دویستمين سالگرد لغو برده داری از سوی پارلمان بريتانيا جشن گرفته شده است بحث ها در مورد ابعاد دخالت اين کشور در تجارت برده به طور فزاينده ای مطرح شده است.

جان سنتامو، اسقف اعظم يورک، از تونی بلر خواسته است تا به ابراز پشيمانی اين کشور بسنده نکند و به خاطر نقش بريتانيا در برده داری عذرخواهی بکند.

سال گذشته تونی بلر گفت بريتانيا از نقشی که در برده داری داشته عميقا ناراحت است.

دکتر سنتامو، دومين فرد ارشد کليسای انگلستان، گفت بريتانيا از برده داری سود مالی برده و اکنون بايد اين بخش از پيشينه خود را برملا و بابت آن عذرخواهی کند.

وی گفت کشوری که در گذشته برده ها را مانند محصول کشاورزی خريد و فروش می کرده بايد رسما و کاملا از کار خود عذرخواهی کند.

اسقف اعظم يورک، که روز گذشته در يک راهپيمايی نمادين در خيابان های لندن مراسم استغفار را برگزار کرد، روز يکشنبه به بی بی سی گفت آفريقايی ها نيز بايد به ياد داشته باشند که برخی از اجداد آنها هم در تجارت برده به اروپائيان دست داشته اند.

حتی پس از آن که بريتانيا تجارت برده را ملغی کرد بسياری کشورها تا ساليان سال برای آزادسازی بردگان خود با دشواری روبرو بودند و به برده داران برای آزاد کردن بردگان خسارت می دادند.

ريچل هاروی، گزارشگر بی بی سی در کينگستون جامائيکا، می گويد بسياری از نوادگان بردگان و سياستمداران اين کشور معتقدند بريتانيا بايد در قبال دوره برده داری خود تاوان بدهد اما بريتانيا تاکنون در برابر اين درخواست مقاومت کرده است.